• Ιστορικό

    Ιστορικό0

    Στην αρχή οι δυσκολίες ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, αφού δεν υπήρχε χώρος για να στεγάσει τους χορωδούς για τις πρόβες τους. Το πρόβλημα θα λυθεί με τη βοήθεια του δασκάλου Ιωάννη Αλεξανδράκη, ο οποίος θα παραχωρήσει αίθουσα στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο, όπου στο εξής θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές της χορωδίας…

    READ MORE