Δεντροφύτευση στο χώρο της Παλιάς Χωματερής Λαυρίου

Δεντροφύτευση στο χώρο της Παλιάς Χωματερής Λαυρίου

Η Χορωδία Λαυρίου συμμετείχε στη δενδροφύτευση στο χώρο της Παλιάς Χωματερής Λαυρίου που διοργανώθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής, τη Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν η αποκατάσταση του τοπίου, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Η Χορωδία Λαυρίου συμμετείχε στη δενδροφύτευση στο χώρο της Παλιάς Χωματερής Λαυρίου που διοργανώθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής, τη Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν η αποκατάσταση του τοπίου, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 20170402

Εκδηλώσεις

Βίντεο