Η Χορωδία Λαυρίου στην ΕΤ2 (1992)

Αφιέρωμα στο Λαύριο από την ΕΤ2

Αφιέρωμα της ΕΤ2 στο Λαύριο το 1992. Απόσπασμα από την παρουσίαση της χορωδίας Λαυρίου.

Εκδηλώσεις

Βίντεο